Asfaltwapening

Asfaltwapening 

Asfalt kan slechts in beperkte mate trekspanningen opnemen. Wanneer bestaande asfalt- of betonverhardingen worden overlaagd met nieuw asfalt, zullen scheuren en voegen binnen zeer korte tijd door de nieuwe asfaltlaag heen groeien. Het resultaat is meestal snelle achteruitgang van de verharding, vooral op plaatsen waar water de constructie kan binnendringen. Door het aanbrengen van asfaltwapening worden trekspanningen gereduceerd en verdeeld over een groot gebied, waardoor reflectiescheurvorming wordt vertraagd of zelfs wordt voorkomen.

GlasGrid, CompoGrid & GridSeal zijn asfaltwapening systemen die aan alle eisen van de hedendaagse wegenbouwprojecten en EN Normen voldoen en zijn voorzien van een CE certificaat. 

De door ons geleverde producten zijn eenvoudig zelf te verwerken.

            video glasgrid